Zrozum plany tyflograficzne

Zrozum plany tyflograficzne

Dlaczego nie wolno obracać planów budynków?

Plan tyflograficzny to narzędzie stworzone dla osób niewidomych i słabowidzących, które umożliwia im zrozumienie przestrzeni poprzez dotyk. Te plany są tworzone z wyraźnymi liniami i różnicami w teksturze, które reprezentują różne elementy przestrzeni, takie jak budynki, drogi czy parki.

Głównym powodem, dla którego nie wolno obracać planów budynków i ich pięter na planach tyflograficznych, jest to, że mogłoby to wprowadzić w błąd osoby korzystające z nich. Osoby niewidome i słabowidzące polegają na spójności i stałości informacji przestrzennych dostarczanych przez plany tyflograficzne. Jeśli plan zostanie obrócony, relacja między obiektami na planie, a ich rzeczywistą orientacją w przestrzeni zostanie zaburzona.

Dla osób niewidomych, które polegają na swoim zrozumieniu otoczenia przez dotyk, stałe odniesienie do świata jest niezwykle ważne. Obrót planu mógłby sprawić, że trudniej byłoby zrozumieć relacje między różnymi obiektami, co mogłoby prowadzić do dezorientacji i pomyłek.

Ponadto, dla osób korzystających z planów tyflograficznych, przestrzenna orientacja i zrozumienie struktury przestrzennej oparte jest na stałych punktach odniesienia. W przypadku obrócenia planu, te stałe punkty odniesienia zostają zaburzone, co może wprowadzić w błąd i utrudnić poruszanie się po przestrzeni. Dlatego zawsze należy zachować stałą orientację planów na planach tyflograficznych.

Planowanie i projektowanie planów tyflograficznych

  1. Czytelność dotyku: Różne elementy na mapie, takie jak budynki, drogi czy punkty orientacyjne, powinny być wypukłe, a więc łatwe do odczuwania dłonią lub palcami. Warto również wykorzystać różne tekstury, aby oznaczać różne typy obiektów lub przestrzeni. Na przykład, gładka powierzchnia może reprezentować budynek, podczas gdy chropowata może oznaczać obszar zielony.

  2. Skala: Skala mapy musi być wystarczająco duża, aby można było łatwo odczytać szczegóły za pomocą dotyku, ale nie na tyle duża, aby była nieporęczna. Mapy powinny być skoncentrowane na najważniejszych obszarach, z pominięciem mniej istotnych szczegółów, które mogą wprowadzać w błąd lub zaciemniać kluczowe informacje.

  3. Schematyzm: Szczegółowe i skomplikowane mapy mogą być trudne do zrozumienia dla osób niewidomych. Dlatego ważne jest, aby stworzyć schemat, który zawiera tylko najbardziej istotne informacje, takie jak główne punkty orientacyjne, drogi i budynki.

  4. Jasność informacji: Informacje powinny być proste i zrozumiałe, aby uniknąć dezorientacji. Zbyt wiele informacji lub zbyt skomplikowane instrukcje mogą sprawić, że mapa będzie trudna do zrozumienia.

  5. Znakowanie Braille’a: Ważne jest, aby wszelkie napisy na mapie były również dostępne w alfabecie Braille’a. Dotyczy to zarówno nazw miejsc, jak i wszelkich dodatkowych informacji, takich jak instrukcje lub opisy.

  6. Dostępność: Mapy powinny być umieszczone na odpowiedniej wysokości, tak aby były łatwo dostępne dla osób niewidomych, również dla osób na wózkach inwalidzkich.

  7. Materiały: Materiały, z których wykonuje się mapy, powinny być trwałe i odporne na zużycie, a także łatwe do czyszczenia. Materiały powinny być również bezpieczne do dotyku, bez ostrych krawędzi.

  8. Oznaczenia kierunkowe: Oznaczenia kierunków, takie jak północ, południe, wschód i zachód, mogą pomóc osobom niewidomym w orientacji w przestrzeni. Warto również oznaczyć numery budynków, pięter, czy pomieszczeń.

  9. Kolory: Chociaż mapy tyflograficzne są przede wszystkim przeznaczone dla osób niewidomych, warto również uwzględniać kolory kontrastowe dla osób słabowidzących. Może to pomóc tym, którzy mają ograniczoną zdolność widzenia, w łatwiejszym rozpoznawaniu różnych elementów mapy.

  10. Testowanie i Konsultacje: GRAWERNIA Sp. z o.o., nie tylko tworzy plany tyflograficzne, ale także prowadzi szczegółowe konsultacje z osobami niewidomymi. To pozwala nam na ulepszanie i dostosowywanie naszych projektów do rzeczywistych potrzeb użytkowników. Cenimy ich bezpośrednie uwagi i sugestie, które są kluczowe w tworzeniu wysoce użytecznych i intuicyjnych produktów. Nasze mapy tyflograficzne i napisy Braille’a są wykonywane zgodnie z zaleceniami Polskiego Związku Niewidomych, a także na podstawie cennych wniosków i wskazówek, które otrzymujemy od osób niewidomych podczas konsultacji. Te bezcenne uwagi pomagają nam w ciągłym doskonaleniu finalnego produktu. Jest to dla nas klucz do tworzenia rzeczywiście efektywnych, czytelnych i przyjaznych dla użytkowników planów tyflograficznych.
Skip to content