Dostępny Samorząd 2.0

Program „Dostępny Samorząd 2.0” ma na celu poprawę dostępności usług publicznych dla wszystkich obywateli, w szczególności osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób niewidomych i niedowidzących. Inicjatywa ta, finansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego o łącznej wartości 100 mln zł, zapewnia granty finansowe dla co najmniej 240 jednostek samorządu terytorialnego (JST), aby wspierać je w eliminowaniu barier i tworzeniu bardziej dostępnych i inkluzywnych społeczności.

„Uruchamiamy dziś ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt „Dostępny samorząd 2.0”. To kolejne narzędzie, które daje samorządom możliwość zwiększania poziomu dostępności w realizowanych usługach, co bez wątpienia przełoży się na większy komfort wszystkich mieszkańców, a osobom z niepełnosprawnościami zagwarantuje bardziej samodzielne i niezależne życie”

„Projekt o wartości 100 mln zł to kolejna inicjatywa wychodząca naprzeciw potrzebom samorządów i ich mieszkańców. Granty finansowe otrzyma co najmniej 240 samorządów. Średnia wielkość to 300 tys. zł”

– mówi wiceministra Monika Sikora.

Fundusze pomogą w dostosowywaniu usług samorządowych do wymagań przepisów o dostępności. W ramach projektu zostanie wypracowany katalog rozwiązań w zakresie dostępności, które mogą i powinny być wdrażane lokalnie, w toku realizacji usług publicznych (np. edukacyjnych, administracyjnych, transportowych, socjalnych, z obszaru kultury, rekreacji, zdrowotnych itp.). Środki z grantów będą służyć wdrażaniu tych rozwiązań. Fundusze mogą – i powinny – uzupełniać wydatki własne samorządu na ten cel.

„Dostępność dla osób o szczególnych potrzebach to wspólne zobowiązanie i odpowiedzialność każdego podmiotu publicznego oraz nas wszystkich. Dzięki finansowaniu dostępności wszyscy uzyskają równy dostęp do usług oferowanych przez sektor publiczny”

– podsumowała wiceszefowa MFiPR.

Kluczowe aspekty programu dla osób niewidomych i niedowidzących obejmują:

  1. Standardy Dostępności: Opracowanie i wdrożenie standardów, które będą służyć jako wzór dla samorządów w celu usprawnienia dostępności. Te standardy mają na celu ułatwienie dostępu do usług publicznych, w tym cyfrowych, poprzez projektowanie uniwersalne, które uwzględnia potrzeby osób niewidomych i niedowidzących.
  2. Finansowanie na inicjatywy dostępności oferuje samorządom możliwość uzyskania grantów na realizację projektów, które zwiększają dostępność dla osób niewidomych i niedowidzących. Dofinansowanie może być przeznaczone na instalację planów tyflograficznych, tabliczek informacyjnych z napisami Braille’a, tagów NFC dla audiodeskrypcji, a także na systemy nawigacyjne w budynkach publicznych, oprogramowanie i sprzęt komputerowy z czytnikami ekranu, oraz na materiały w dostępnych formatach, takich jak Braille’a lub duży druk. Dla tych, którzy szukają wysokiej jakości rozwiązań wspierających dostępność, polecamy zapoznać się z ofertą sklepu internetowego grawernia.pl. Firma ta specjalizuje się w produkcji planów tyflograficznych, szyldów i tabliczek z napisami Braille’a oraz tagami NFC, oferując produkty, które znacząco poprawiają jakość życia osób z ograniczeniami wzroku.
  3. Szkolenia dla koordynatorów dostępności: Szkolenia te będą obejmować zagadnienia dotyczące specyficznych potrzeb osób niewidomych i niedowidzących, w tym dostępności cyfrowej i informacyjnej oraz obsługi klienta. Celem jest zwiększenie świadomości i umiejętności pracowników samorządowych w zakresie tworzenia przestrzeni publicznych i usług dostępnych dla wszystkich.
  4. Wsparcie w implementacji: Oprócz szkoleń, samorządy będą mogły liczyć na doradztwo w zakresie najlepszych praktyk i rozwiązań technologicznych, które mogą znacząco poprawić jakość życia osób niewidomych i niedowidzących.

Program „Dostępny Samorząd 2.0” jest częścią większego wysiłku na rzecz budowania społeczeństwa bardziej inkluzywnego i dostępnego, z uwzględnieniem różnorodności potrzeb wszystkich obywateli, w tym osób z niepełnosprawnościami. Poprzez te działania, dąży się do zapewnienia, że każdy ma równy dostęp do usług publicznych i przestrzeni społecznych.

Skip to content